04:37:32   27/01/2021

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG - XIN THÔNG BÁO

Từ ngày 25.01.2021 - 2.02.2021

Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII tổ chức tại TT. Hội nghị Quốc Gia!  

Trong thời gian này - Các số di động của công ty nếu không liên lạc được! 
Xin Quý khách gọi số điện thoại cố định: 0243 555 3084/ 0243 5561335
Hoặc bằng hình thức khác như zalo; viber; Skyper, vv ...
Xin cảm ơn


 

Click CHAT ZALO
Click Gọi 0832021133