12:43:23   17/11/2017
!Mặc dù chúng tôi làm thường xuyên về đêm, thường đi vào sáng sớm nhưng lái xe đến rất đúng giờ!
Trên suốt hành trình, lái xe niềm nở chu đáo
Mr Hùng Anh_ Điều hành Bar Nhật_ Linh Lang_ Hà Nội!
Click CHAT ZALO
Click Gọi 0832021133